Załóż nowe konto

Nie mam konta - rejestracja
Dane zamawiającego
Nazwa użytkownika / login:
(Dozwolone znaki: a-z,A-Z,-,0-9.)
Hasło:
Powtórz hasło:
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
E-mail:
(Na podany poniżej adres e-mail wysłana zostanie prośba dotycząca aktywacji konta)
Telefon:
Fax:
Wypełnij jeśli dotyczy:
Pełna nazwa firmy:
Nip:
Adres dostawy
Adres zdefiniowany powyżej:  tak    nie
Regulamin zakupów
Czytaj regulamin »
Oświadczam, że zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym regulaminem e-usług i wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego oraz w celach reklamowych i marketingowych administratora sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133. poz. 883 z późniejszymi zmianami). Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
Powiadamiaj o zmianie statusu zamówień za pomocą poczty e-mail
Tak, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach sklepu internetowego www.nidiesque.com oraz w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez usługodawcę dla celów usługi subskrypcji newslettera. zapoznałem/am sięz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter”
Podaj wynik:     
 * pola wymagane

 
Copyright © KF Niccolum  |  All rights reserved